Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΙΩΘΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑΤα τροχαία ατυχήματα, στα οποία περιλαμβάνονταν νεκροί και τραυματίες, μειώθηκαν το 2011 έναντι του 2010 κι έφθασαν τις 13,7 χιλιάδες, όπως προκύπτει από τη μελέτη της...
Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος για τον κλάδο αυτοκινήτων το 2011.

Επίσης, οι νεκροί μειώθηκαν από 1.265 το 2010, σε 1.093 το 2011, ενώ οι τραυματίες (βαριά και ελαφρά) μειώθηκαν αρκετά. Οι κυριότερες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων αποτελούν οι συγκρούσεις, οι εκτροπές και οι παρασύρσεις πεζών.

Σχετικά με τις κλοπές τροχοφόρων, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορεί ότι τελέστηκαν πάνω από 32.000 κλοπές και περίπου 670 απόπειρες. Από τα παραπάνω περιστατικά, περίπου 11 χιλιάδες εξιχνιάστηκαν. Ο αριθμός των κλοπών είναι αυξημένος σε σχέση με το 2010, το ίδιο όμως ισχύει και για τις εξιχνιάσεις.

Στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, ο κλάδος αυτοκινήτου είναι επίσης πολύ σημαντικός. Κατείχε μερίδιο αγοράς 29% επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, ενώ η παραγωγή του αυξήθηκε κατά 1,5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το 2010 και έφτασε τα 123,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων έτους 2011, η κατηγορία επιβατικά-ταξί αποτελεί το 71,7% του πλήθους οχημάτων, τα ασφάλιστρα που της αναλογούν αντιστοιχούν στο 80,5% του συνόλου των ασφαλίστρων και οι δηλωθείσες αποζημιώσεις αποτιμώνται στο 80,6% του συνόλου των αποζημιώσεων του κλάδου.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριοποίησης της Ελληνική ασφαλιστική αγοράς όπου συμμετέχουν 31 (2010: 33) επιχειρήσεις με παραγωγή 1,84 (2010: 1,96) δισ. ευρώ (με συμμετοχή 37% στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων) και καταβολές αποζημιώσεων 830 εκατ. € το 2011 (σχεδόν 1 δισ. € το 2010).

Η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτοκινήτου αντιπροσωπεύει το 36,9% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων και το 65,3% της παραγωγής ασφαλίστρων των κλάδων ασφαλίσεων κατά ζημιών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του 2012 (στοιχεία εννεαμήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου) δείχνουν ότι η παραγωγή ασφαλίστρων έφθασε τα 3,3 δισ. € εκ των οποίων η ασφάλιση αστική ευθύνης χερσαίων οχημάτων ήταν περίπου 920 εκατ. € σύμφωνα με τα στοιχεία 62 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 96,2% της αγοράς.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2011 στην Ελλάδα όλων των κλάδων ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) ήταν 5 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 6,5% σε σχέση με το 2010. Στον κλάδο των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, η παραγωγή ήταν 2,8 δισ. ευρώ η οποία ήταν 6,5% μικρότερη από την αντίστοιχη παραγωγή του 2010.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια του 2011 έφτασαν τα 829 (2010: 953) εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως του κλάδου για το έτος 2011, η ιδία κράτηση (δηλ. αφαιρούμενης της συμμετοχής των αντασφαλιστών) επί των δεδουλευμένων ασφαλίστρων έφτασε το 1 δισ. ευρώ και η αντίστοιχη ιδία κράτηση αποζημιώσεων (αναλογία έτους) το 0,8 δισ. ευρώ. Σε προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα πρόσκτησης δαπανήθηκαν 272 εκατομμύρια ευρώ.

Το τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου διαμορφώθηκε στα 201 εκατ. ευρώ χωρίς να ληφθούν υπόψη τα γενικά λειτουργικά έξοδα του κλάδου και οι φόροι. Το αντίστοιχο τεχνικό αποτέλεσμα του 2010 ήταν 127 εκατ. ευρώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blogger Templates