Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Αποζημιώσεις για Ολυμπία Οδό με το έργο… σταματημένο!


Αποζημιώσεις για Ολυμπία Οδό με το έργο… σταματημένο!

Αυτό και αν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία! Το ελληνικό δημόσιο πληρώνει αποζημιώσεις, εκατομμύρια ευρώ στον παραχωρησιούχο για την Ολυμπία Οδό που έχει... σταματήσει(!!!): Θα καταβάλλει 4,2 εκ. ευρώ, «λόγω καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης και της καθυστερημένης καταβολής των δύο πρώτων δόσεων της χρηματοδοτικής συμβολής του δημοσίου» και τόκους υπερημερίας ποσού 1,6 εκ. ευρώ, «λόγω της καθυστερημένης καταβολής των δύο πρώτων δόσεων της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών, εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 4.222.225 ευρώ για τη σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, «για την καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου του τελευταίου τμήματος της 4ης δόσης των δαπανών και εξόδων του παραχωρησιούχου, λόγω καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης του έργου».

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, με τη συμφωνία της σύμβασης παραχώρησης προσδιορίστηκε πρόσθετη καταβολή του Δημοσίου για δαπάνες και έξοδα του παραχωρησιούχου, λόγω καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης για ποσό ύψους 91.119.000 ευρώ. Επίσης, προσδιορίστηκαν και οι ημερομηνίες επί μέρους καταβολής του άνω ποσού ως ακολούθως: 1η δόση 4/8/2009, ποσό 22.779.750 ευρώ (καταβλήθηκε). 2η δόση 4/6/2011, ποσό 13.667.850 ευρώ (καταβλήθηκε). 3η δόση 4/8/2012, ποσό 27.335.700 ευρώ (καταβλήθηκε ποσό 26.596.843,25 ευρώ στις 28/2/2011, λόγω αφαίρεσης τόκων εξαιτίας της ενωρίτερης καταβολής). 4η δόση 4/8/2013 ποσό 27.335.700 ευρώ (καταβλήθηκε συνολικό ποσό 21.234.092,17 ευρώ, ως ακολούθως: 9.647.926,15 στις 30/7/2012, 2.145.341,70 στις 9/10/2012, 6,5 εκ. στις 6/11/2012 και 2.940.824,32 στις 26/11/2012).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, το ελληνικό δημόσιο καθυστέρησε να καταβάλει την πρώτη δόση ύψους 22.779.750 ευρώ (στις 24/9/2009 αντί 4/8/2009), η "Ολυμπία Οδός Α.Ε." παραιτήθηκε από την είσπραξη τόκων για την καθυστερημένη καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση που η δεύτερη δόση καταβαλλόταν νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία (4/6/2011). Τελικά και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη δόση καταβλήθηκαν νωρίτερα και με βάση την απόφαση το ελληνικό δημόσιο ωφελήθηκε 4.444.447 ευρώ από τόκους, λόγω ενωρίτερης καταβολής των δόσεων.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι «προϋπόθεση επανεκκίνησης του έργου αποτελεί η άμεση δισφάλιση της κατ’ ελάχιστον απαιτούμενης ρευστότητας προς διατήρηση της βιωσιμότητας του παραχωρησιούχου για την καταβολή τόκων δανείων και swaps, όπως αυτή προκύπτει και μετά από πρόσθετη θεώρηση των καταστάσεων ταμειακών ροών του παραχωρησιούχου από τους οικονομικούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ».

Με άλλη απόφασή της η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων, ενέκρινε τη διάθεση ποσού 1.625.396,80 ευρώ για την κάλυψη τόκων υπερημερίας, που προβλέπονται στο άρθρο της σύμβασης παραχώρησης. λόγω της καθυστερημένης καταβολής των δύο πρώτων δόσεων της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου». Η πρώτη δόση ποσού 91.146.572 ευρώ έπρεπε να καταβληθεί στις 4/12/2008 και καταβλήθηκε στις 30/1/2009 και η δεύτερη ποσού 151.910.953 ευρώ καταβλήθηκε στις 24/9/2009 αντί στις 24/8/2009.

Με έγγραφό του στις 10/12/2012 ο παραχωρησιούχος αιτήθηκε την καταβολή τόκων υπερημερίας ποσού 1.625.396,80 ευρώ, λόγω της προαναφερθείσας καθυστέρησης και στο ίδιο έγγραφο δηλώνει ότι στην περίπτωση που οι οφειλόμενοι τόκοι υπερημερίας καταβληθούν άμεσα, «θα παραιτηθεί του δικαιώματός του να εισπράξει τόκους επί των τόκων υπερημερίας ποσού 194.784,36 ευρώ (με ημερομηνία υπολογισμού την 7/12/2012)»!!!.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blogger Templates