Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Σύλλογος Πολυτέκνων Τριφυλίας: Αλλαγή Δικαιολογητικών (ΕΠΕΙΓΟΝ)

                           

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την Κ.Υ.Α. 279/23460/22-2-2013 ΦΕΚ Β΄ 414/2013 των των Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εσωτερικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΛΛΑΞΕ ο...
τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στηνδωρεάν διανομή τροφίμων για τα προϊόντα παρέμβασης της Ε.Ε. για άπορους και πολύτεκνους.

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Τριφυλίας καλεί τα μέλη του που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να περάσουν από το γραφείο, προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατόν. 
(Προθεσμία έως 31/ΜΑΡΤ/2013)
Για το έτος 2013 τα όρια εισοδήματος για την συμμετοχή έχουν ως εξής:
Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 
7.200 €.
1. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 
2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ­ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

2. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Τηλ. επικοινωνίας: 6945555270, 6984068144, 6975884209

            Ο Πρόεδρος                                               Η Γραμματέας
         Κ.Κωνσταντόπουλος                                         Κ. Αγγελινά
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blogger Templates