Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Σεπτέμβρη η παράκαμψη, του χρόνου η γέφυρα

Ολοένα και πιο εντυπωσιακό, όσο περνούν οι ημέρες, γίνεται το έργο κατασκευής της μεγάλης...
μεταλλικής γέφυρας Τ4 στο τμήμα του δρόμου Παραδείσια – Τσακώνα, που με την παράκαμψη η οποία ετοιμάζεται θα δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο Σεπτέμβριο, σχεδόν ένα μήνα μετά τις μέχρι τώρα εξαγγελίες. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η παράκαμψη, συνολικού μήκους 900 μέτρων περίπου, είχε μελετηθεί μόνο για τη διέλευση μικρών οχημάτων (εκτός φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), αλλά το αρμόδιο υπουργείο έκρινε πως θα πρέπει να προβλεφθεί και η διέλευση των μεγάλων, οπότε είναι αναγκαίο να εκτελεστούν κάποιες διαπλατύνσεις σε σημεία με μικρή ακτίνα.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο δρόμος θα παραδοθεί ολοκληρωμένος (με τη γέφυρα) στην κυκλοφορία το ερχόμενο καλοκαίρι.
Κι όταν αυτό συμβεί, το ταξίδι από Αθήνα προς Καλαμάτα ή και το αντίστροφο, θα συντομευτεί πολύ και η διαδρομή θα είναι κατά πολύ ασφαλέστερη σε σχέση με σήμερα.
Το «Θάρρος» βρέθηκε στο χώρο του εργοταξίου και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις από το διευθυντή έργου Νικ. Ντονά. Είδαμε το έργο να εξελίσσεται κανονικά, μετά την ένταξή του και τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ, ο δε δρόμος από τα Παραδείσια έως τη γέφυρα και από εκεί έως την Τσακώνα είναι σχεδόν ολοκληρωμένος και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες. Είδαμε ακόμη την κατασκευή της παράκαμψης, αλλά και την ανύψωση του μεσόβαθρου της γέφυρας. Πληροφορηθήκαμε, επίσης, ότι το κόστος κατασκευής της παράκαμψης υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ αν συνυπολογιστεί το λειτουργικό κόστος (παρακολούθηση κ.λπ.) ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Κατολισθήσεις
Η επίσκεψη ξεκίνησε στο τμήμα από τα Παραδείσια. Κινούμενοι με τον κ. Ντονά στο νέο δρόμο, μαθαίνουμε ότι έχουν τοποθετηθεί τέσσερις στρώσεις ασφαλτοτάπητα, με την τελευταία να είναι αντιολισθητική. Για να προκύψει αυτή χρησιμοποιείται σκωρία από σίδερα στο μείγμα. Παρατηρώ πως το μόνο που απομένει είναι οι διαγραμμίσεις, κάτι που θα γίνει, όπως μας είπε ο κ. Ντονάς, 4-5 μέρες πριν από την παράδοση στην κυκλοφορία.
Ρωτάμε αν τα κατολισθητικά φαινόμενα συνεχίζονται και η απάντηση είναι θετική. Καταγράφεται, όμως, σε διάφορα σημεία. Το σοβαρότερο αντιμετωπίστηκε με την κατασκευή του ημιστέγαστρου από τη μία πλευρά και από μία πολύ βαθιά πασσαλοστοιχία από την άλλη. Κοντά στο έργο και κάτω από το σημείο της πασσαλοστοιχίας, υπάρχουν ακόμη μετακινήσεις, απαντά ο κ. Ντονάς, προσθέτοντας πως ένας αγροτικός δρόμος της περιοχής έχει ήδη καταστραφεί. Θα πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι έχουν τοποθετηθεί και σχετικά όργανα που καταδεικνύουν τις όποιες μετακινήσεις. Τέτοια όργανα βρίσκονται και στο σημείο της μεγάλης κατολίσθησης, που δείχνουν ένδειξη 2-3 χιλιοστών το μήνα, ένα σοβαρό νούμερο.
Σημείωσε όμως ότι η γέφυρα έχει σχεδιαστεί σε δύο ανοίγματα, με εκείνο προς Καλαμάτα να είναι μεγάλο, περί τα 300 μέτρα, και αν παρουσιαστεί κατολίσθηση, να περάσει κάτω από το άνοιγμα. Τόσο τα δύο άκρα της γέφυρας όσο και το μεσόβαθρο, με βάση τις ενδείξεις, δίνουν μηδενική μετακίνηση.

Στη γέφυρα
Έχοντας πλέον φθάσει στο σημείο που ξεκινά η παράκαμψη, πολύ κοντά στην υπό κατασκευή γέφυρα, λειτουργεί ένας τεράστιος γερανός. Το μεσόβαθρο έχει ολοκληρωθεί κατά τα 2/3 και το συνολικό του ύψος από το έδαφος είναι 30 μέτρα, ενώ υπάρχουν και φρέατα θεμελίωσης, βάθους 25 μέτρων.
Σε ένα σημείο κοντά στο μεσόβαθρο δουλεύουν δύο γεωτρύπανα. Όπως μας εξηγεί ο κ. Ντονάς, σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια διαφραγματική πασσαλοστοιχία, προκειμένου να διασφαλίσει και να διαχωρίσει τις όποιες εργασίες για την ανέγερση της γέφυρας από εκείνες της παράκαμψης. Εκτός αυτού, θα κατασκευαστούν και πάσσαλοι για την προσωρινή θεμελίωση των πύργων, που θα χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση των στοιχείων της γέφυρας. Ταυτόχρονα, η αρμόδια υπηρεσία ζήτησε δοκιμαστικές φορτίσεις των πασσάλων. Επειδή η θεμελίωση των πύργων γίνεται σε κατολισθαίνουσα περιοχή, οι πάσσαλοι δε φθάνουν να ακουμπήσουν σε σταθερό έδαφος και πρέπει να υπάρξει σιγουριά ότι οι πύργοι δε θα υποχωρήσουν εξαιτίας του μαλακού εδάφους. Μετά δε τη δοκιμαστική φόρτιση θα ξεκινήσει η κατασκευή των πασσάλων για τη θεμελίωση των πύργων.
Έχουμε πλέον πλησιάσει στο μεσόβαθρο. Οι διαστάσεις τεράστιες, κόβουν την ανάσα και ζητώ από το διευθυντή του έργου να προσεγγίσουμε στη βάση του. Μόνο δέος μπορούν να προκαλέσουν τα μεγέθη και αρχίζω να συνειδητοποιώ το βάσιμο των αναφορών που είχαν γίνει στο παρελθόν ως προς τη δυσκολία του έργου. Όπως είχε ειπωθεί από υπεύθυνα χείλη, πρόκειται για το δεύτερο δύσκολο μεγάλο έργο στην Ελλάδα μετά την κατασκευή της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.
Όπως μας εξήγησε ο διευθυντής του έργου, προβλέπεται η τοποθέτηση 7 πύργων από τη δεξιά και 7 από την αριστερή πλευρά. Οι πύργοι θα δένονται μεταξύ τους και θα δημιουργηθεί ένας διάδρομος, όπου θα τοποθετούνται τα τμήματα του τόξου (της γέφυρας), θα συγκολλούνται και θα ανεγείρονται μέσω των πύργων με γρύλους.
Οι πύργοι που θα βρίσκονται στα άκρα θα έχουν ύψος 15 μέτρων και οι μεσαίοι, από 65-75 μέτρα. Στην κορυφή κάθε πύργου θα υπάρχει μια κεφαλή με διαστάσεις 4Χ5Χ5, όπου θα βρίσκονται η ανέμη για το συρματόσκοινο, το βαρούλκο. Όταν δε σηκώνονται οι τριάδες των στοιχείων, θα πρέπει να γίνεται συγκόλληση, σε έναν ειδικό θάλαμο, που θα εξασφαλίζει τις σωστές προς αυτό συνθήκες.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, τα έργα υποδομής (για την εγκατάσταση των πύργων) θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 1η Οκτωβρίου, ώστε να ξεκινήσει η μεταφορά των κομματιών των τόξων που είναι έτοιμα και θα εναποθέτονται στους διαδρόμους. Θα κολλούνται ανά τριάδες και θα σηκώνονται στον αέρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η ανέγερση υπολογίζεται να ξεκινήσει το Νοέμβριο. Όμως, κατά την άποψη του μελετητή και τεχνικού συμβούλου, οι εργασίες δεν πρέπει να ξεκινήσουν το χειμώνα, αλλά με το πέρας του. Η κοινοπραξία βλέπει πιθανότητα έναρξης των εργασιών το Νοέμβριο, μόνο αν ο τεχνικός σύμβουλος ανάψει το «πράσινο φως» για τη συγκεκριμένη περίοδο. Διαφορετικά, αναλόγως των καιρικών συνθηκών, μπορεί να ξεκινήσει Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Όπως μας εξήγησε, ο πιο ανασταλτικός παράγοντας είναι ο άνεμος, καθώς αν η ταχύτητά του ξεπεράσει κάποια στάνταρντ, θα πρέπει να διακοπούν οι εργασίες. Και το πρόβλημα είναι πως την περιοχή την «πιάνει» ο άνεμος…

Δύο τα προβλήματα
Ωστόσο, δεν είναι όλα τόσο ρόδινα. Η κοινοπραξία Alpine Bau – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έχει δύο βασικά κατασκευαστικά προβλήματα: το ένα σχετίζεται με τη θεμελίωση πύργων σε κατολισθαίνουσα περιοχή και πιθανές μετακινήσεις, αν και έχει προβλεφθεί να αντέξουν οι κατασκευές σε μετακινήσεις εδάφους έως και 30 χιλιοστά καθ’ έτος, και το δεύτερο με τον κίνδυνο λόγω της κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό στην παράκαμψη τα όρια ταχύτητας θα είναι ιδιαιτέρως χαμηλά. Επίσης, στο τμήμα της παράκαμψης προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος που θα μεταφέρει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι όποιες ενέργειες άμεσα, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα κινδύνου.


Πηγή: http://filiatrablog.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blogger Templates